Type and press Enter.

C/O Stay Apartments, Stubkaj 3, 2150 Nordhavn